• Waar moet ik hem op zetten als ik gewoon een uur of kort wil wassen.Hij staat nu al 2 uur te wassen en moet ook nog drogen.Veel te lang

  Gesteld op 24-5-2018 om 17:16 in forum Indesit XWDE 861480 Misbruik melden
  • Het is heel gemakkelijk,links van de display zitten 3 knoppen ,de bovenste geeft de temperatuur aan .U drukt hierop en elke keer dat u drukt gaat de temperatuur naar beneden ,dat helpt om de wastijd te verkorten .de middelste geeft het aantal toeren aan voor het centrifugeren ook die kan u indrukken voor een lager aantal draaien ( fijnere was kreukt niet zo )wel blijven drukken tot u het goede heeft .Op pagina 20 van het instrucieblad staat het duidelijk uitgelegd .Uw leverancier kan dit voor u uitprinten .Maar u begrijpt natuurlijk dat hoe hoger de temperatuur hoe langer de wastijd is .Ook ik heb vaak voor de machine gezeten met de vraag hoe doe ik dit of dat , maar u kunt zelf met de indruk knoppen alles regelen ,doet u iets wat het programma niet wil en kan dan gaat een piepje , echt het komt goed heb geduld en lees goed wat er staat in het instructie blad . Geantwoord op 25-5-2018 om 09:59

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Nog even een reactie die ik geschreven heb op het programma nummer 10 duurt het wasprogramma 1.45 uur zet u de temperatuur lager dan duurt het wasprogramma korter en toch wordt de was lekker schoon. Geantwoord op 25-5-2018 om 10:05

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info