• Sinds gister een nieuwe Indesit condensdroger IDCE G45. De trommel draait niet. Zit er ergens transportbeveiliging? kan ik niet ontdekken. Geeft na 4 tot 8 minuten melding F04 of F08. Filters en reservoirs zijn allen schoon. Wie kan mij helpen?

    Gesteld op 9-11-2014 om 13:00 in forum Indesit ISL65C Misbruik melden
    • Waarschijnlijk al een half jaar te laat, maar wij kregen te horen dat, bij eerste 3 droogbeurten, men eerst de droger 1 uur van de netspanning af moet halen (om het geheugen van de machine te legen), vervolgens het condensreservoir voor een derde te vullen met water, om daarna de droogbeurt te starten. Gebruik dus niet teveel was in één keer, en herhaal deze stap (met uitzondering van het van de netspanning afhalen van de machine) nog 3 maal nadien. Indesit schijnt deze (lijkt mij nogal belangrijke) stap te zijn vergeten op te nemen in de handleiding.

      Wellicht heeft iemand hier nog iets aan... Geantwoord op 29-4-2015 om 10:47

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info