• De update is voltooid. Ik zou de machine moeten herstarten maar hoe doe ik dat. Ik heb reeds overal op gedrukt en er gebeurt niets.

  Gesteld op 8-10-2019 om 22:32 in forum Imperial Dabman i200 Misbruik melden
  • Ik heb er ook problemen mee sinds een paar dagen . opnieuw opstarten lukt enkel als ik de stekker uit trek en dan speelt hij. Zet ik hem uit en eventjes later weer aan, wil hij weer diezelfde update doen.... Ik ben het zo stilletjes aan beu Geantwoord op 10-10-2019 om 00:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik denk dat de software in het bios corrupt is door een mislukte update. Probeer de fabriek om advies te vragen. Geantwoord op 11-10-2019 om 00:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info