• Ik heb een Hemnes bedbank en we hebben hem uit elkaar gehaald en weer opnieuw in elkaar gezet. Maar nu wilden we als laatste de lades erin duwen, maar dit wil niet lukken. Is daar een specifieke handleiding voor? Of moet je hem recht erin duwen?

  Gesteld op 29-5-2016 om 22:28 in forum Ikea Hemnes bedbank Misbruik melden
  • Schuin naar boven houden de la en zorgen dat de 2 wieltjes voor in rail vallen
   dan recht ervoor en la er inschuiven
   dan moet hij vanzelf door rail lopen
   succes Geantwoord op 30-5-2016 om 11:37

   Waardeer dit antwoord (18) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info