• De bevestiging van het onderste roller van buitenste schuifdeur raakt de buitenkant van de binnenste schuifdeur weet iemand dit op te lossen.?

    Gesteld op 29-8-2018 om 18:00 in forum Ikea Galant Misbruik melden
    • ook wij hebben hetzelfde probleem. Hebben de kast geruild, maar het probleem bleef. Bij IKEA gaven ze eerst aan dat je de onderste geleider van beide kastdeuren dan moest verwisselen. Maar dan heb je twee schuin hangende deuren die je niet kunt verschuiven. Vervolgens zeiden ze dat je de deuren kon stellen. Dat staat nergens in de gebruiksaanwijzing en aan de deuren zelf of de geleiders zit ook niets wat je kunt stellen. De kast zelf kun je wel stellen maar dat verandert niets aan hoe de deuren ten opzichte van elkaar hangen. Dus het is allesbehalve verholpen. Wie weet een oplossing? Geantwoord op 16-11-2020 om 19:38

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info