534843
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
METOD
EXEMPLARISK
GENAST
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Ikea-GENAST

Zoeken resetten

 • Halverwege de baktijd stopt de oven met werken. Als ik hem opnieuw aanzet heeft hij de restantbaktijd nog in zijn geheugen en maakt hij de ingestelde tijd af. Maar het gaat zonder signaal en je moet dus opletten of de baktijd wel echt voorbij is. Lastig Gesteld op 28-3-2020 om 17:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Heb het al 2x door IKEA laten verhelpen, telkens kwam de monteur met een andere oplossing. Vervolgens ging het weer ruim een jaar goed, en daarna trad het probleem opnieuw op. Nu weer, alleen nu valt het buiten de garantie (ook al is het hetzelfde probleem). Heb jij al een oplossing gevonden? Geantwoord op 28-10-2022 om 13:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • we hebben een storing in bedieningspaneel, lijkt alsof het apparaat in de war is. Moet/kan ik resetten en hoe moet dat dan? Bedankt, Mirjam
  Storing in bedieningspaneel Gesteld op 1-11-2017 om 11:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben de klok ingesteld, maar deze blijft maar tijdelijk in beeld. Hoe los ik dit op Gesteld op 9-5-2015 om 10:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag weten of het aantal "watt" vertaald kan worden naar het aantal graden warmte. Bijvoorbeeld: als ik de combi instel op 650 watt, op welke temperatuur kom ik dan uit ? Gesteld op 18-1-2015 om 10:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem: ieder recept geeft aan: soort gebraad, aantal graden + duurtijd. Handleiding is waardeloos. "vlees op x aantal watt". Hebben ze in Zweden maar 1 soort vlees ? Geantwoord op 28-10-2015 om 12:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ikea GENAST bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ikea GENAST in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ikea GENAST

Ikea GENAST Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 92 pagina's

Ikea GENAST Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano - 88 pagina's

Ikea GENAST Gebruiksaanwijzing - Português, Espanõl - 92 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info