• Halverwege de baktijd stopt de oven met werken. Als ik hem opnieuw aanzet heeft hij de restantbaktijd nog in zijn geheugen en maakt hij de ingestelde tijd af. Maar het gaat zonder signaal en je moet dus opletten of de baktijd wel echt voorbij is. Lastig

    Gesteld op 28-3-2020 om 17:32 in forum Ikea GENAST Misbruik melden
    • Ik heb hetzelfde probleem. Heb het al 2x door IKEA laten verhelpen, telkens kwam de monteur met een andere oplossing. Vervolgens ging het weer ruim een jaar goed, en daarna trad het probleem opnieuw op. Nu weer, alleen nu valt het buiten de garantie (ook al is het hetzelfde probleem). Heb jij al een oplossing gevonden? Geantwoord op 28-10-2022 om 13:07

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info