• Mijn IGO8 doet alles keurig, behalve dat hij pertinent steeds snelwegen uitsluit. Wat ik ook instel. Een complete installatie van een andere werkende navigatie gecopieerd, waar dus wèl snelwegen meetellen, bij mij erop gezet, maar het probleem blijft. Ergens is er dus een instelling die dit veroorzaakt. Het heeft een paar keer gewerkt, maar toen ik scherminstellingen veranderde/uitprobeerde, begon de ellende weer. Iemand di de reden kent ?

    Gesteld op 21-10-2019 om 16:24 in forum Igo 8 Igo 8 Misbruik melden
    • Probeer eens naar instellingen te gaan.Je hebt een keuze snelste , economische en kortste route.Er zijn dan ook tolwegen vermeiden.Eindelijk moet je de snelste route aanvinken.Als je nog vragen stelt vermeld de naam en type van je gps , zoals je zelf kan merken kaarten zijn goed.Je heb waarschijnlijk zoals je meld in instellingen zonder het te zien op iets geklikt en zo een probleem hebt.De meeste mensen maken fouten door alles aan te raken zonder goed te kijken. Geantwoord op 21-10-2019 om 16:33

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info