• De reader slaat vast en kan ik niet meer uit zetten

  Gesteld op 19-8-2015 om 15:10 in forum Icarus Essence E602BK Misbruik melden
  • Ik had het zelfde probleem, kon niet uitzetten, computer zag de Icarus niet. Aan de achterkant zit een piepklein gaatje.( Als je ereader op zijn kop ligt, rechts een paar cm van het serienummer af.) Als je daar het uiteinde van een paperclip induwt en deze even een paar seconden vasthoudt, start de E-Reader opnieuw op. Nu ziet mijn computer hem ook weer. Geantwoord op 10-9-2015 om 07:42

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden
  • Dank je, dank je!!!
   Dit is mijn tweede Icarusreader die het loodje legde. Zo'n simpele oplossing: een paperclip als Haarlemmerolie voor tweee readers die ik bijna bij het vuil had gezet.
   Waarom wordt er door Icarus nergens gewag gemaakt van dat minieme gaatje achterin? Geantwoord op 10-6-2017 om 11:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info