• Ik kan wel verbinding maken met een netwerk (als tweede computer zijnde), maar dan heb ik geen internet. Hoe moet ik dit oplossen?

    Gesteld op 29-6-2010 om 16:03 in forum ICIDU NI707502 Misbruik melden
    • probeer het internet eens met mozilla te openen. Zo'n vuurspuwend draakje als logo. Dus niet firefox en ook niet thundrbird, maar die andere dus. Die browser heeft als logo zo'n blauwe hagedis of zo... YTenminste het lijkt op een hagedis. Ik had ook zo'n probleem en of ik nu opera, orca, netscape, of IE probeerde, steeds weer de melding dat de pagina niet gevonden was. Bij toeval kwam ik erachter dat de mozilla browser de pagina's wel open kreeg. Succes. Geantwoord op 30-7-2010 om 17:16

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info