• Heb een ICIDU netwerk repeater. Heb hem bekabeld aangesloten aan mijn laptop. Probeer in het menu van de repeater te komen. Toets dan admin en als wachtwoord 1234. dan blijft hij hangen en gaat niet verder. Heeft iemand een oplossing??

    Gesteld op 12-7-2013 om 14:35 in forum ICIDU NI707502 Misbruik melden
    • Ik heb net hetzelfde probleem. Na "admin" en "1234" blijft hij hangen. Er komt geen antwoord meer van de repeater. Volgens de manual zou hij nu met een lijst van de gevonden wireless netwerken moeten komen. Dat gebeurt niet en mijn internet-verbinding wordt zelfs geblokkeerd tot ik de repeater uitschakel.
      Heeft iemand raad? Geantwoord op 18-7-2013 om 05:23

      Waardeer dit antwoord (39) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info