• Goede morgen,
  Ik beschik over een draadloze router ICIDU NL-707502 ver 2.1 s/no 08B45203820
  002127F7583A
  Helaas ben ik mijn password vergeten. Hoe kan ik daar weer achter komen.
  Met vriendelijke groet
  David de Graaff

  Gesteld op 13-6-2013 om 11:44 in forum ICIDU NI707502 Misbruik melden
  • Druk enige tijd op de resetknop.
   Alles is dan weer "as default"
   Soms staan ID en ww achterop,
   zo niet probeer dan admin als id, en ook als ww.
   Dit zijn nl de defaults van mijn ICIDU 707533
   Succes. Geantwoord op 26-6-2013 om 15:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info