• Ik heb een Marina cam 98 cfr net gekocht, na aansluiting brandt er alléén maar 1 lichtje in startknop voor de rest zie ik geen lichtjes branden klopt dit?

    Gesteld op 5-5-2020 om 16:55 in forum Gereedschap Hydrofoorpomp Misbruik melden
    • Ja dat klopt. Pomp moet je opgieten via kleine opening op het pomphuis. Ook de aanzuigleiding moet je opgieten. En dan starten door op de restart knop te drukken en blijven drukken . Meteen ook water aftappen zodat de pomp zijn werk kan doen eens je een volle straal water hebt kan je de knop lossen. Pomp moet normaal zelf blijven draaien en water geven. Afname stoppen en de pomp valt enkele seconden later stil Geantwoord op 1-6-2020 om 15:22

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info