Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
HUSQVARNA AUTOMOWER
®
305/308
GEBRUIKSAANWIJZING
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn laadstation heeft geen spanning (er brandt geen lampje) Gesteld op 16-6-2019 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Kijk achteraan aan het station of de sterkertjes allemaal inzitten is er stroom op je stopcontact controleer dit met een lamp of een ander toestel als dit werkt moet je kabel nagaan vanaf stekker of je niks vreemd opmerkt heb dit ook voorgehad na onweer de draad doorgeslagen je ziet dan blauw-wit vlekje vriendelijke groeten Gino de graef succes Geantwoord op 19-6-2019 om 09:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn husqvarna 308 gaat al weer terug naar het basis station als de accu nog op 80% oid is. Laadt dan op en gaat daarna slechts kort aan de slag tot weer 80%. Wat doe ik hier aan? Gesteld op 28-2-2019 om 17:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik denk dat het de batterij is die vol aangeeft heb hetzelfde probleem ga nieuwe bestellen via internet de mijne heeft momenteel 2275 rij uren zal haar kracht kwijt zijn laat je mij iets weten of het opgelost is guino.de.graef@telenet.be op internet batterijen gevonden vanzelfde voltage maar wel 2500a/h hiermee gaat machine langer rijden en minder laden is niet van husqvarna wel een stuk goedkoper en van recente datum is ook belangrijk voor levensduur je betaald teveel voor dezelfde of soms nog betere kwaliteit succes guino Geantwoord op 20-4-2019 om 13:31

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Mijn robotmaaier staat regelmatig stil midden op gazon met de foutboodschap; lage accuspanning. Dit zonder verdere aanleiding. Hij heeft heel de dag goed gereden en terug naar laadstation en ineens gaat hij net meer terug en geeft dan voornoemde foutmelding. Is iemand hier bekend mee? Gesteld op 9-11-2018 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • robot maaier 308 geeft als storing aan foutmelding 501 wat is de oplossing Gesteld op 15-4-2018 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Husqvarna AUTOMOWER 308 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Husqvarna AUTOMOWER 308 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info