Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/57
Pagina verder
Digitale kabelontvanger
Het standaardwachtwoord is 0000.
Gebruikershandleiding
IR-HD5000C
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • humax 5000c blijft hangen op boot terug naar fabrieks instelling gaat ook niet Gesteld op 13-7-2020 om 08:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Humax 5000C blijft hangen op 600t. Wat betekent dat? Gesteld op 2-7-2020 om 21:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn humax geeft 600t aan wat betekent dit. Heb ook totaal geen beeld Gesteld op 28-3-2020 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg een boot-melding in mijn Humax IRHD-5000 decoder.
  Wat kan ik daaraan doen?
  Maries Gesteld op 18-11-2018 om 20:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dag Maries,

   lees hiervoor even de vragen en antwoorden door, of vul in de zoekbalk 'boot' in. Dit is nl. een onderwerp dat al regelmatig is besproken.

   Mvg. Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 19-11-2018 om 18:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dag, Willem,
   Wat jij voorstelt had ik al gedaan. Ik kom niet verder. Zeker niet met alleen het woord 'boot'. Dus graag enige hulp. MariesGeantwoord op 19-11-2018 om 19:26

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
  • Dag Maries,

   ik krijg meteen de eerdere plaatsingen te zien, maar ken de site natuurlijk goed. Hier een stuk tekst, wat eerder is geplaatst. Ik zal de boel later weer eens opschonen om dubbele reacties te voorkomen.

   "Dit is helaas een bekend issue bij de 5000. Je kan nog eens proberen of het baat als je nogmaals wat langduriger de spanning geheel van de decoder haalt, maar vaak wijst het op een defect van enkele condensators, hetgeen je doorgaans met wat handigheid zelf kan oplossen. De defecte condensators staan vaak bol, waardoor je de schade herkent, en als er geen andere componenten zijn 'meegenomen' kunnen de kosten zeer beperkt blijven.

   vaak gaat het, zoals hier eerder gemeld, om C12. Deze dien je te vervangen voor 2200mf, 35/40 Volt. Maar het is ook raadzaam C23 te vervangen. Maar contoleer dus alle elco's. Staat er een bol, of lekt deze, is deze defect, maar door lekken kan andere schade zijn ontstaan".

   PS: doorgaans is het dus goedkoop te herstellen.


   Succes.

   Mvg. Willem
   Ondersteuning HumaxGeantwoord op 19-11-2018 om 20:54

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Humax IRHD 5000C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Humax IRHD 5000C in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info