• Ik heb mijn tablet (Huawei Mediapad T3 10) ingesteld met wachtwoord, nu ben ik mijn wachtwoord kwijt. Hoe kan ik de tablet terugzetten naar de fabrieksinstelling? Heb al geprobeerd om de geluidsknop (zowel harder als zachter) samen met de aan/uit knop ingedrukt te houden maar dit lukt niet.

    Gesteld op 8-3-2019 om 19:27 in forum Huawei MediaPad T3 10 - 28AGS-W09 Misbruik melden
    • U gaat naar de Instellingen App,vervolgens naar. De optie Gebruik,vanaf vindt U diverse opties en Instellingen. Om het wachtwoord te wijzigen en aansluitend te veranderen,met de pijltje terug optie kan men altijd terug naar de vorige. Situatie...Simpelheid is de eenvoud ! Kom je er niet uit klik dan op de versterking knop of HELP Suc6 Geantwoord op 9-3-2019 om 04:49

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info