• Hormann garagedeur is na blokkade ontregeld geraakt en heeft wrs een reset nodig.
    Geen idee hoe dit werkt voor een Hormann promatic uit 2012, want een knopje zoals op instructie video op website ontbreekt. Heeft dit euvel een keer eerder gehad, maar
    helaas woont de verkoper/monteur niet meer in Nederland. Hij wist het adequaat te herstellen. Is er mogelijk iemand die weet hoe dit werkt bij houten verticaal openslaande garagedeuren? Dit zijn geen standaard deuren zoals sectionaal of horizontaal.

    Gesteld op 5-6-2021 om 18:10 in forum Hormann Promatic Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info