• Mijn Honeywell bel geeft op de drukknop rood licht. Het kastje zelf reageert niet en de bel werkt dus ook niet.
  Wat kan ik hieraan doen zodat de bel wel weer werkt?

  Gesteld op 9-1-2019 om 02:05 in forum Honeywell Deurbel Misbruik melden
  • How do I locate the product code for my doorbell or accessory?
   Mijn deurbel maakt geen geluid meer maar de haloverlichting en/of de LED-lichtring lichten nog wel op.
   Misschien is de knop Slaap/Stil ingedrukt of geactiveerd. Als de drukknop is geactiveerd, zal het stilsymbool mogelijk knipperen. Deactiveer de knop Stil Sleep Mode/Mute door deze in te drukken tot u een pieptoon hoort. De deurbel maakt nu weer geluid als u op de drukknop drukt. Geantwoord op 17-1-2019 om 15:51

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info