• Drukknop van onze draadloze deurbel werkt soms wel, soms niet. Is reeds het 2de eksemplaar drukknop. Heel vervelend. Mensen staan aan de deur en denken dat niemand thuis is. En dus niet de eerste maal.

    Gesteld op 8-3-2018 om 19:33 in forum Honeywell Deurbel Misbruik melden
    • Heb het antwoord er niet op maar precies hetzelfde probleem, ook de tweede deurbel. Ik breng hem terug en koop wel een ander merk die hopelijk doet wat je mag verwachten. Geantwoord op 9-3-2018 om 10:11

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info