• Op onze thermostaat kon ik zien als de bulexbrander aan het draaien was want dan verscheen op de display een vlamsymbool en wanneer er warm water werd gevraagd zag ik het kraantje symbool. Weet er iemand hoe dit komt en kan ik deze symbolen weer zichtbaar maken. Mijn thermostaat is nu 12 jaar oud en misschien is de display aan het einde van zijn levensduur?

  Gesteld op 14-1-2021 om 12:29 in forum Honeywell CM 937 Misbruik melden
  • Display van Honeywell heeft een standaard probleem.
   De verbinding tussen de printplaat en de display wordt onstabiel in de tijd (12 jaar is al zeer goed , mijne na 8 jaar)
   Oplossing ==>open de thermostaat en verwarm de verbinding (flat cable) tussen de printplaat en de display tot +- 60 °C (niet te warm !!) met een warmeluchtblazer en druk de aansluitpunten aan langs beide zijden.
   Kans is zeer groot dat de display het opnieuw doet . Geantwoord op 14-1-2021 om 20:26

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info