• Hallo, heeft er iemand een handleiding van een fysicor ht contour hometrainer

  Gesteld op 18-1-2018 om 08:53 in forum Persoonlijke verzorging Hometrainer Misbruik melden
  • ik ben mijn handleiding ook kwijt geraakt. Ik heb problemen bij de spiraaltjes waar de batterijen geplaatst worden. deze maken geen goed contact meer
   Geantwoord op 7-9-2018 om 12:17

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • handleiding gevonden, maar aankoopbewijs wel kwijt geraakt
   Fiets is ongeveer 4 jaar geleden aangekocht via marktplaats in een grote hal vol sportapparatuur. Ik ben op zoek naar een Exercise computer HR-1539, weet niet waar het onderdeel te koop is. Met Google kom ik er niet achter..
   Geantwoord op 7-9-2018 om 12:30

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info