• Hallo, heeft er iemand een handleiding van een fysicor ht contour hometrainer

  Gesteld op 18-1-2018 om 08:53 in forum Persoonlijke verzorging Hometrainer Misbruik melden
  • ik ben mijn handleiding ook kwijt geraakt. Ik heb problemen bij de spiraaltjes waar de batterijen geplaatst worden. deze maken geen goed contact meer
   Geantwoord op 7-9-2018 om 12:17

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • handleiding gevonden, maar aankoopbewijs wel kwijt geraakt
   Fiets is ongeveer 4 jaar geleden aangekocht via marktplaats in een grote hal vol sportapparatuur. Ik ben op zoek naar een Exercise computer HR-1539, weet niet waar het onderdeel te koop is. Met Google kom ik er niet achter..
   Geantwoord op 7-9-2018 om 12:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info