Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
DE – PAUL HARTMANN AG · 89522 Heidenheim
AE – PAUL HARTMANN Middle East FZE · Dubai
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. · 2355 Wiener Neudorf
AU – HARTMANN-Vitamed (Pty) Ltd. · Silverwater N.S.W. 2128
BE – N.V. PAUL HARTMANN S.A. · 1480 Saintes/Sint-Renelde
CH – IVF HARTMANN AG · 8212 Neuhausen
ES – Laboratorios UNITEX-HARTMANN S.A. · 08302 Mataró
FR – Lab. PAUL HARTMANN S.a.r.l. · 67730 Châtenois
NL – PAUL HARTMANN B.V. · 6500 AA-Nijmegen
PT – PAUL HARTMANN LDA · 2685-378 Prior Velho
ZA – HARTMANN-Vitamed (Pty) Ltd. · Sandton 2128
www.hartmann.info
Tensoval
®
Blutdruckpass
Passeport pour la tension
artérielle
Ficha de control
Caderneta de tensão arterial
Bloeddrukpas
Personal blood pressure diary
030 090/0 (1006)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goedemiddag.
  We hebben de bloeddrukmeter zeker een jaar niet gebruikt en vergeten de batterijen eruit te halen.
  Nu geeft het apparaat alleen maar error, en pompt maar minimaal op.
  Wat moeten we doen? Gesteld op 2-4-2019 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Het toestel geeft me een foutmelding -3.
  De batterijen zijn vervangen .
  De druk loopt op tot 170 en slaat dan af en meldt -3 Gesteld op 11-2-2019 om 12:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan Tensoval Hartmann hier niet op antwoorden ? bloeddrukmeter blaas op , begint te meten, dalende druk en geeft dan error 3 / nieuwe manchet aangekocht en probleem blijft / 3 keer andere soort batterijen geprobeerd, adaptor geprobeerd, ...noppes. Nu laad hij soms zelfs onvoldoende op (hoge bloeddruk groter dan 150) en geeft error 2. Gesteld op 4-2-2019 om 09:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na opmeting komt er op scherm error -1 Wat moet ik doen Gesteld op 24-9-2018 om 12:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij komt ook veel error 1, in mijn boekje aangeduid door lage pols of hartslag ,minder dan 40 slagen .
   Ga toch vo^ende week langs bij dokter
   Enigste wat je kan doen is opnieuw meten Geantwoord op 7-3-2019 om 18:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Waarom staat er soms bij de meting een hartje naast met een streepje en bij andere metingen niet ? Gesteld op 14-3-2018 om 12:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik een meettechnische controle laten uitvoeren en hoeveel kosqt dat?
  rita.schwerdtfeger@telenet.be Gesteld op 12-2-2018 om 16:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het toestel Tensoval Hartmann blijft steeds error -3 aangeven - zeven maal - , zelfs na het inbrengen van 4 nieuwe batterijen.
  Weet iemand hier een oplossing voor
  dank Gesteld op 7-2-2017 om 18:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hartmann Tensoval Comfort bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hartmann Tensoval Comfort in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info