Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn bloedrukmeter " tensoval Duo " werkt niet meer hij geeft code -3 (min en dan cijfer drie ) aan wat is er mis Gesteld op 3-4-2021 om 17:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn bloedruk meter" tensoval -duocontro" werkt niet meer hij geeft code " -3 " wat is er defect? Gesteld op 3-4-2021 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn bloedrukmeter Hartmann laten herstellen, de bloeddrukmeter is gevallen en meet niet meer corredt, kan er een nazicht gebeuren? Gesteld op 23-3-2021 om 22:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij start loopt de druk op tot 174 en loopt terug, om nadien terug te verhogen en te blokkeren? Gesteld op 19-2-2021 om 13:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK KAN MIJN GEGEVENS VAN DE BLOEDDRUKMETER VERSOVAL DUO CONTROL NIET OVERBRENGEN NAAR DE COMPUTER Gesteld op 12-5-2019 om 06:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik weet niet meer hoe ik dat rond mijn arm moet doen Gesteld op 17-7-2018 om 19:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Hartmann Bloeddrukmeter

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info