• Ik heb een Harman Kardon AVR135, niet de jongste, maar dat ben ik zelf ook niet. Ik wil het geluid van mijn .LG LED tv.via de AVR 135 laten lopen. Heb geen flauw idee wat de beste aansluitoptie is. Wie helpt me??

    Gesteld op 8-11-2016 om 19:12 in forum Harman Kardon AVR 135 Misbruik melden
    • Zou moeten werken met optische kabel .simpeler kanbhaast niet alleen werkt het bij mij ook niet..alle opties geprobeerd zowel via tv als via ziggo kastje maar helaas geen geluid.. Geantwoord op 22-7-2017 om 12:30

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info