583659
44
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
44 РУССКИЙ
Гарантия и обслуживание
Все неисправности, возникшие в результате дефектов материала или производства,
которые возникают во время гарантийного периода, будут устранены бесплатно при
предъявлении оригинального счета-фактуры. Гарантийный период составляет 24 месяца.
С вопросами по гарантии, пожалуйста, обращайтесь к Вашему дилеру.
Ваш новый солярий для лица предназначен для домашнего использования, но не для
коммерческих целей. Повреждение в результате коммерческого использования, а также
трубки, пускатели, защитные опорные стойки и акриловые панели не включены в
гарантию Hapro.
Неисправная работа в результате ошибок во время сборки или установки, ненадлежащее
использование, повреждение разрядом молнии или в связи с использованием
неоригинальных деталей исключены из гарантии Hapro.
Внимательно проверьте, правильно ли установлен прибор перед тем, как предъявить
претензию по гарантии. В случае предъявления безгарантийной претензии Вам будет
необходимо оплатить затраты по обслуживанию.
Поиск и устранение неисправностей
Если возникнут проблемы, связанные с данным прибором, и Вы не сможете решить их с
помощью информации, указанной далее, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру
Hapro.
Проблема Решение
Прибор не
включается.
Убедитесь, что вилка правильно вставлена в стенную розетку.
Возможно, произошел сбой в работе системы электропитания.
Проверьте работу системы электропитания, включив в сеть
другой прибор.
Плохие результаты
загара.
Вы не выполняете программу загара, подходящую для Вашего
типа кожи. Посмотрите в таблице раздел „Сеансы загара: Как
часто и как долго?”.
Расстояние между лампами солярия и Вашим лицом больше, чем
предписано в инструкции.
Когда лампы солярия используются в течение долгого времени,
их мощность уменьшается. Данный эффект становится заметным
только через несколько лет. Вы можете решить эту проблему,
выбрав более длительный сеанс загара или заменив лампы
солярия.
44

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Hapro-HB175-Summer-Glow---Facial-Tanner

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info