Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
73710061
BHT 60
Gebrauchsanweisung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen !
Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service !
Manuel d’utilisation
Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!
Gebruiksaanwijzing
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni perl‘utilizzo!
Istruzioni per l’uso
DE
FR
IT
NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Voor de IKRA MOGATEC BHT 60 zoek ik een Starterkrans, bij mij zijn de palletjes stuk. Gesteld op 12-7-2021 om 19:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • goedendag heb een heggeschaar ykra mogatec bht60 benzinetank lekt is hier wat aan te doen gekocht bij aldi nunspeet verder een prima machine Gesteld op 18-10-2017 om 20:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb ook een lek gehad.
   Op het rubber waar de benzineslangetjes uit de tank komen. Slangetjes en rubberprop waren verouderde en gekrompen. Opgelost door bij de fietsenmaker een dikkere slang te kopen en die over de oude slangetjes heen in de rubberprop te drukken. Geantwoord op 1-11-2017 om 21:48

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • het heb het pompje vervangen, daarbij zijn alle slangetjes losgeraakt. Aangesloten,maar nu loop de motor een paar seconden en stopt dan. Kennelijk verkeerd aangesloten. Weet iemand hoe de slangen goed aangesloten moeten worden ? grt Peter peter@dumarchart.comGeantwoord op 25-1-2021 om 15:23

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden
 • Motor loopt goed ,maar bij gas geven klapt deze in .
  Luchtfilter is schoon gemaakt en uitlaad is niet verstopt.
  Wat kan de oorzaak zijn van dit euvel Gesteld op 6-7-2016 om 20:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo ik zoek een bezine taqnkje voor de bht 60 waar kan ik die bestellen en kopen vind niks hier over gaarne hoor ik van u \ Gesteld op 31-8-2015 om 17:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zoek reparatiewerkplaats voor bot 60 heggenschaar ( aanschaf via Aldi ) in Drenthe,omgeving gieten- buinen. Gesteld op 4-8-2015 om 11:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hanseatic BHT 60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hanseatic BHT 60 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info