Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
Deutsch
UNIVERSAL FERNBEDIENUNG
Vielen Dank, dass Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung speziell für diese
Fernbedienung entschieden haben. Ihre Fernbedienung benötigt jetzt nur noch
2 Batterien vom Typ ”AAA” (im Lieferumfang nicht enthalten) und kann dann bis
zu 9 Geräte (je nach Modell) bedienen: Fernseher, Videorecorder, DVD-Spieler,
Satellitenempfänger oder Kabelbox, CD-Player, Tuner (Radio),Tape
(Kassettendeck),Amplifier (Verstärker) bedienen. Wenn Ihre Fernbedienung
auch mit einer zusätzlichen "AUX-Ebene" ausgestattet ist (je nach Modell),
können Sie sogar einen zweiten Fernseher, Videorecorder, Satellitenempfänger
und/oder Kabelbox, CD-Player, Tuner, Tape oder Amplifier bedienen!
Einfache Einstellung um Ihren FERNSEHER zu
bedienen
1. Legen Sie 2 neue 1,5V Alkali Batterien vom Typ AAA/LR03 in Ihre
Fernbedienung ein; Achten Sie auf die Markierungen im Batteriefach.
2. Schalten Sie Ihren FERNSEHER ein.
3. Suchen Sie in der beigelegten Codeliste nach dem Herstellernamen Ihres
FERNSEHERS (z.B. Sony).
4. Neben dem Namen des Herstellers finden Sie eine oder mehrere 3-stellige
Codenummern, welche Sie eingeben müssen.
5. Drücken Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden) bis
die LED zweimal blinkt.
6. Geben Sie mit den Zifferntasten den ersten 3-stelligen Code von der Liste
(z.B. für Sony) ein.
7. Die LED-Leuchte wird zweimal blinken, um anzuzeigen, dass der Code
angenommen wurde.
8. Richten Sie nun die Fernbedienung auf Ihren FERNSEHER und drücken Sie
die Taste. Ihre Fernbedienung ist richtig eingestellt, wenn Ihr Fernseher
ausschaltet.
9. Sollte Ihr FERNSEHER nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig,
wiederholen Sie die Schritte 3. bis 8. und geben Sie den nächsten
3-stelligen Code aus der Liste ein.
10. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren FERNSEHER steuert,
verwenden Sie den ”Suchlauf” Ihrer Fernbedienung.
Einfache Einstellung um Ihren VIDEORECORDER zu
bedienen
Um die Fernbedienung auf Ihren VIDEORECORDER einzustellen, gehen Sie wie
bei der Einstellung Ihres Fernsehers vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und
benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt
FERNSEHER das Wort VIDEORECORDER.
Einfache Einstellung um Ihren SATELLITEN-
EMPFÄNGER zu bedienen
Um die Fernbedienung auf Ihren SATELLITENEMPFÄNGER oder KABELBOX
einzustellen, gehen Sie wie bei der Einstellung Ihres Fernsehers vor. Folgen Sie
den Schritten 1. bis 10. und benutzen Sie die Taste auf Ihrer
Fernbedienung und lesen Sie statt FERNSEHER das Wort
SATELLITENEMPFÄNGER.
Einfache Einstellung um Ihren DVD-SPIELER zu
bedienen
Um die Fernbedienung auf Ihren DVD-SPIELER einzustellen, gehen Sie wie bei
der Einstellung Ihres Fernsehers vor. Folgen Sie den Schritten 1. bis 10. und
benutzen Sie die Taste auf Ihrer Fernbedienung und lesen Sie statt
FERNSEHER das Wort DVD-Spieler.
DVD
SAT
VCR
TV
BEDIENUNGSANLEITUNG
D
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hama 20312 - Easytip S9 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hama 20312 - Easytip S9 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Hama 20312 - Easytip S9

Hama 20312 - Easytip S9 Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info