Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/238
Pagina verder
HP Officejet
6600
Gebruikershandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Melding: printkop ontbreekt, niet gedetecteerd of niet geïnstalleerd. Het zou om geel gaan. Die vervangen maar werkte niet. Toen heb ik de overige drie nieuwe cartridges ook vervangen. Maar dezelfde melding blijft steeds komen. Gesteld op 29-8-2020 om 14:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Printer reageert niet bij op en afzetten.
  Blijft steed aan Gesteld op 26-8-2020 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds de melding dat ik de printer aan en uit moet schakelen met als code 0x61011bed, deze vraag is eerder gesteld maar zie geen antwoord. Gesteld op 26-8-2020 om 12:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je met deze printer enkel zwarte fonetisch aanvullen en de kleuren dus niet ? Gesteld op 5-6-2020 om 21:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn internet is uigevallen.
  Bij het heropstarten slaag ik er niet meer in mijn printer te verbinden met internet.Hoe doe ik het? Gesteld op 20-3-2020 om 15:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds de melding dat ik de printer aan en uit moet schakelen met als code 0x61011bed Gesteld op 19-8-2019 om 10:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn officejet 6600 neemt geen papier op. Ik kan het papier manueel toevoegen en soms wordt er dan één blad opgenomen daarna niet meer. Het papier moet dan ook abnormaal diep in de lade gestoken worden.
  Het gaat hier om en toestel dat bijna niet gebruikt is geworden Gesteld op 16-8-2019 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik wil printen wordt er geen papier aangenomen. ik kan het papier wel zeer ver in de laden steken en af entree neemt hij dan één vel aan Gesteld op 13-8-2019 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Oplossing 1: Reset het product. Schakel product uit en koppel netsnoer los.Sluit snoer weer aan en schakel product weer in met knop aan.
  Oplossing 2: Neem contact op met HP support. Schrijf de foutcode op die in het bericht staat (zie geen
  foutcode) en neem contact op met HP voor ondersteuning. Gesteld op 25-2-2019 om 12:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik kan niet afdrukken er wordt het volgende probleemcode gegeven 0x61011 Gesteld op 11-10-2018 om 16:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik iets wil afdrukken neemt hij het papier niet. Gesteld op 21-9-2018 om 10:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze printer drukt niet meer af maar er staat steeds een ? aan de rechterbovenzijde.
  Zwarte inkt vervangen , was bijna leeg . Kent iemand het probleem? Gesteld op 29-8-2018 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding scannerdefect. Kan niet scannen, kopiëren of faxen verzenden. Gesteld op 13-6-2018 om 19:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Aan en uit knop reageert niet, wel stroom op het stopcontact. Wat nu ? Gesteld op 3-4-2018 om 15:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een HP OFFICEJET 6600 normaal bij het openen van het voorste klepje voor
  Cardridges te vervangen, komen de cardridges middein in dde cardridges te vervangen
  JAMMER ZE KOMEN NIET NAAR VOOR MIDDENIN
  W A T N U ? ? ? Gesteld op 31-3-2018 om 14:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een printer HP officejet 6600.Bovenaan staan tekens o.a. eco en alle kleuren en daarnaast staat opeens ? Ik geef een opdracht vanuit de computer maar hij doet het niet! Gesteld op 5-3-2018 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hij staat op ideebewijs dubbelzijdig kopiëren, hoe krijg ik hem daarvan af? Een hartelijke groet van Ina van Ekeren inaverheij@live.nl Gesteld op 15-8-2016 om 13:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding: Er is een probleem met de printer of het inktsysteem. Schakel de printer uit en weer in. Neem kontakt op met HP als het probleem aanhoudt. Oplossing 1: reset het produkt. Scheakelt product uit en koppel netsnoer los. Sluit snoer weer aan en schakel produkt weer aan met knop Aan. Alle handelingen opgevolgd doch probleem blijft bestaan Gesteld op 31-7-2015 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP OFFICEJET 6600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP OFFICEJET 6600 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 15,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info