• Goede morgen hoe kan ik toch mijn geschiedenis verwijderen mijn dank alvast Toon

  Gesteld op 19-8-2019 om 11:08 in forum Grundig M5 Misbruik melden
  • Beste Toon,
   Je vraagt hoe je de geschiedenis kan verwijderen uit de Grundig Navi.
   Welnu, dat kan niet ! Zoekmaar naar de vijf eerdere antwoorden over
   dit punt in 'alle vragen' ! ... Ja, je kan wel de geschiedenis wissen als
   je hem aan de computer hangt, maar dan loop je het grote risico dat
   hij niet meer terug wil en dan kan je hem weggooien .
   Dan kan je beter accepteren dat adresjes blijven staan ( hoewel; mij
   kostte het mijn huwelijk, toen mijn vrouw ontdekte waar ik allemaal
   had uitgehangen. Dus braaf blijven of uit je hoofd naar haar toe ! ). Geantwoord op 19-8-2019 om 11:50

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Geschiedenis wissen kan alleen als je hem aan de computer hangt. Zoek het mapje recent, dat is een txt file, te openen met kladblok. Alles selecteren en deleten.
   Het is onzin dat de nav het dan niet meer doet. Geantwoord op 19-8-2019 om 16:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info