• Ik heb geen problemen met mijn M5. Alles werkt perfect. Dit wou ik even gezegd hebben voor zo'n budgetnav. Grote klasse!

  Gesteld op 17-6-2019 om 16:35 in forum Grundig M5 Misbruik melden
  • wat fijn........ ik wou dat u mijn buurman was dan vroeg ik u of u mij aub. wilde helpen want ik heb geen ervaring met navigatie en ik kom dus geen stap verder Geantwoord op 26-6-2019 om 16:28

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • IK had er 3 gekocht en alle 3 weer terug gebracht, je hoorde geen stem en ook waar ik het gekocht had lukte het niet ze aan de praat te krijgen . Geantwoord op 27-6-2019 om 15:31

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info