• Ik heb een stuk gewandeld, maar ik wil graag zien hoeveel km ik heb gelopen.
  Morgen ga ik weer een stuk wandelen en wil dan weer met 0 km beginnen. Hoe
  krijg ik alles weer op 0 om een goed overzicht van de wandeling te krijgen?

  Gesteld op 15-5-2014 om 14:47 in forum Garmin eTrex 10 Misbruik melden
  • Je gaat naar trip computer, en dan de knop menu reset, en alles komt op nul. Tip, je kan weizig geg. velden nemen, en dan ergens trip km teller nemen, als je dan alees gereset hebt komt het cijfer nul te voorschijn. Succes Geantwoord op 15-5-2014 om 18:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info