• Bij het ingeven van de coordinaten krijg ik volgende melding" Routeberekeningsfout kaarten hebben navigeerbare wegen in dit gebied"
  Wat en waar moet ik instellen? Of is er een andere oplossing?
  Ik heb deze Oregon pas aangekocht voor geocashing.Bij het apparaat zat zelfs geen handleiding in het Nederlands,ik ben helemaal niet vertrouwd met electronica Kan ik via deze site hulp krijgen?
  Hartelijk dank.

  Gesteld op 30-5-2012 om 19:41 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
  • Heeft te maken met de kaarten die je hebt, de standaard kaart kan geen route berekening uitvoeren! de foutmelding is ook fout! het moet zijn kaarten hebben "geen" navigeerbare,.... Geantwoord op 24-2-2013 om 18:55

   Waardeer dit antwoord (16) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info