• Als ik een fietsroute uitstippel met masource,en overdraag naar mijn gps toestel,dan krijg ik zeer dikwijls,een eerder gemaakte route te zien op mijn Garmin,en niet de laatste route die ik verstuurd heb.Alvast bedankt.Guido

    Gesteld op 28-7-2011 om 21:24 in forum Garmin MapSource Misbruik melden
    • Waarschijnlijk staat hij er wel op maar dan als imported.gpx Via je pc kun je hem hernoemen. Nog eens checken of hij dan wel gevonden wordt. Bij mij werkte het meermalen wel.
      Geantwoord op 21-3-2014 om 19:05

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info