• wij zijn wandelaars en bezigmet de GR5. ik sla elke dag het gelopen deel op als track . wij rijden met fiets of auto dan weer terug naar het beginpunt,halen daar de caravan op en rijden dan weer circa 25/30 km verder. bij het uitlezen ontstaan er dan lange strepen (recht van begin naar eindpunt) dit vind ik erg hinderlijk,maar ben op zoek naar een oplossing om deze strepen verwijderd te krijgen. wie heeft de oplossing?

    Gesteld op 12-6-2011 om 22:06 in forum Garmin MapSource Misbruik melden
    • In wezen niet zo moeilijk. Hij koppelt waarschijnlijk de tracks aan elkaar. De strepen kun je weghalen door in de tracks te gaan en er een aantal met een oudere datum dan dat je gelopen hebt te verwijderen. Meestal de eerste serie van de trackpunten. Wel opslaan onder een andere naam voor alle zekerheid. Als het echt klopt dan kun je de tracks de definitieve namen geven. Geantwoord op 21-3-2014 om 19:09

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info