• heb zopas GPS-garmin Map60CX aangeschaft en Topo Benelux kaart op microSD (inclusief adapter); gps werkt maar hoe kan ik de kaarten op scherm-laptop te zien krijgen om routes uittestippelen/te bekijken? (het basecamp gedownload maar zonder succes)
  dank bij voorbaat

  Gesteld op 15-7-2010 om 10:52 in forum Garmin MapSource Misbruik melden
  • had hetzelfde probleem. bleek dat dat niet kan met de microSD. Werkt wel met de DVD versie icm Mapsource.
   Ik kon bij de winkel de microSD ruilen voor een DVD gelukkig.
   Garmin heb ik gebeld over de slechte info op verpakking en website.
   Succes ermee.
   Jos Geantwoord op 12-8-2010 om 21:26

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info