• ik zocht naar een oplossing om de melding "track verdeeld" te vermijden.
  'k heb ze echter niet gevonden.
  van mijn toestel GPSmap 60CSx ben ik zeer tevreden.
  mvg Jan de With

  Gesteld op 17-7-2011 om 15:01 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • Komt door een verkeerde naamgeving. Geef de track de naam 'ACTIVE LOG 001' ipv van je vertrekpunt naar .... (nummering tot 999 mogelijk). Je kunt hierna de tarck opslaan onder bijv. "rondje ***" op je computer. Geantwoord op 21-3-2013 om 23:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info