• Het verschil tussen de X en Y coördinaten en de N en E coördinaten van eenzelfde punt bedraagt 57 km.
  Als ik gebruik dan maak van de X en Y coördinaten van |Lambert kom ik nooit juist uit.
  De fabrieks instellingen van mijn GPS zijn niet juist en deze kan ik zelf niet instellen.
  Wie kan me helpen.
  Adri

  Gesteld op 11-12-2012 om 19:12 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • Je kunt in de 60CSx via page naar het hoofdmenu, kies instellen, kies eenheden en hier kun je kiezen voor de door jou gewenste coördinaatvorm.
   Succes Henk Geantwoord op 11-3-2013 om 15:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info