• Ook als de GPSmap 60CSx op tafel ligt loopt de "odometer" door. De GPS ligt nu stil op tafel en één uur later heb ik toch 600meter gelopen.
  Welke instelling zie ik over het hoofd?
  Vriendelijk groetend
  Hans

  Gesteld op 14-8-2012 om 20:22 in forum Garmin GPSMAP 60CSX Misbruik melden
  • De gps blijft zijn positie noteren omdat de ontvangst onnauwkeurigheden bevat schommelt hij rond het punt waar je je bevindt. Als ik op een plaats rust zet ik de gps altijd even uit, vergeet niet hem weer aan te zetten als je verder gaat.
   Geantwoord op 25-9-2012 om 18:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info