• Mijn forerunner 110 wordt niet meer herkend door mijn computer, op de juiste manier verwijderd na voorgaande koppeling met pc. Dan krijg ik een melding dat het usb apparaat een storing heeft veroorzaakt en dus meer wordt herkend. Dit heb ik heel vaak en opeens doet ie het weer. Wie weet raad?

    Gesteld op 22-2-2015 om 12:44 in forum Garmin Forerunner 110HR Misbruik melden
    • Ik heb de handleiding gedownload, daar staat in dat je de ' light' knop lang moet indrukken. Bij de eerste pogingen lukte me dit nog niet, maar m'n zoon deed dit voor de tweede keer en toen sprong het apparaat weer aan! Geantwoord op 3-3-2015 om 21:05

      Waardeer dit antwoord (17) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info