• Gisteren gelopen met de forerunner 110, batterij bijna leeg, maar lukte nog net. Nu wil opladen niet: leeg scherm, knopjes reageren niet. Wat kan ik doen?

    Gesteld op 11-3-2014 om 11:01 in forum Garmin Forerunner 110HR Misbruik melden
    • Toevallig ben ik deze week tegen hetzelfde probleem aangelopen. Beeldscherm laat wel zien dat de accu aan het opladen is, maar na een dag laden geeft het toestel nog steeds aan dat de batterij bijna leeg is. Ik ben ook erg benieuwd hoe dit probleem verholpen kan worden. Geantwoord op 14-3-2014 om 18:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info