• Gisteren mijn Garmin binnengekregen. Na een update het volgende. Mijn Garmin wordt niet meer herkent door mijn computer (mac). Daarnaast blijft hij maar in de modus zitten van"Loading courses and locations". Contact opgenomen met Garmin en zij adviseren om hem aan te sluiten op Windows en de trash bestanden uit de Garmin te gooien. Probleem, ook Windows herkent hem niet. Geprobeerd te resetten door de drie de knoppen ingedrukt te houden maar ook dat werkt niet. Lijkt in een soort loop te zitten. Heb hem dus een dag en hij werkt nu al niet. Wat te doen?
    Gr. Ton.

    Gesteld op 17-10-2019 om 17:17 in forum Garmin Edge Explore Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info