• krijg toestel niet meer aangesloten aan pc
    Wanneer ik toestel verbind, start GPS op en gaat dan naar scherm " transferring to mass storage" en valt dan terug uit. Ik kan dus geen gegevens doorsturen wat het toestel is niet verbonden. (garmin express)
    Bij volledige reset toestel (twee toetsen tegelijk indrukken) kan ik wel weer aansluiten maar ben ik alle gegevens kwijt.
    Ik gebruik de originele garmin usb- kabel.
    Wat doe ik fout?

    Gesteld op 4-9-2016 om 20:43 in forum Garmin Edge Explore 1000 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info