Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
EDGE
®
830
Benutzerhandbuch
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe stel je nog te rijden km in bij een route
  Staat bij mij alleen maar ---
  Wie kan mij verder helpen Gesteld op 12-7-2020 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een rondrit maken volgens pagina 12 van de handleiding.
  Ik heb de afstand geselecteerd 100 km; Startlocatie Thuis; Startrichting Noord als ik dan ga zoeken krijg ik de melding Geen routes gevonden. Wijzig de routeparameters en probeer het opnieuw???? Gesteld op 11-6-2020 om 19:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik een rit op strava op nemen en op strava krijgen Gesteld op 10-6-2020 om 18:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het mogelijk om op de kaartnavigatie een veld toe te voegen {bijv.Snelheid en temperatuur} Gesteld op 25-5-2020 om 19:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik maak op de iPad in Connect een route maar het lukt niet die naar de Garmin Edge te sturen. De iPad geeft aan "niet compatible" Gesteld op 22-5-2020 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Datum en tijd komen niet overeen met werkelijke datum en tijd. Hoe is dit opnieuw in te stellen?wekelijk geen idee!

  Graag een reactie,

  Mvg Ronald Gesteld op 12-12-2019 om 00:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Garmin Edge 830 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Garmin Edge 830 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 6,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info