Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
EDGE
®
830
Manuel d'utilisation
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe zet ik het alarm uit want hij blijft maar afgaan Gesteld op 10-8-2021 om 20:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij de zoek functie steden kom ik steeds terecht in Duitsland hoe kan ik dit oplossen , Gesteld op 24-5-2021 om 17:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe gebruik ik gps en ander functie zoals snelheid, kadans powermeter tegelijkertijd ? Gesteld op 3-11-2020 om 11:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik met mijn garmin 830 navigeren en met strava werken het lukt mij niet Gesteld op 1-10-2020 om 14:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een indoor route gemaakt ipv. Wielrennen. Kan ik dit nog omzetten in de Garmin Edge 830? Want nu wordt in de Garmin connect en Stava , geen hoogtemeters en segmenten weergegeven Gesteld op 27-8-2020 om 21:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb het zelfde probleem [Geen routes gevonden .wijzig de routeparameters en probeer het opnieuw}
  kan ook geen routes vinden Gesteld op 31-7-2020 om 19:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  Sedert een paar dagen is mijn hoogtemeting van mijn Garmin 830 niet meer correct, op dezelfde plaats verloopt deze van negatieve naar positieve waarden. Wat kan de oorzaak zijn.
  mvg Gesteld op 25-7-2020 om 18:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel je nog te rijden km in bij een route
  Staat bij mij alleen maar ---
  Wie kan mij verder helpen Gesteld op 12-7-2020 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een rondrit maken volgens pagina 12 van de handleiding.
  Ik heb de afstand geselecteerd 100 km; Startlocatie Thuis; Startrichting Noord als ik dan ga zoeken krijg ik de melding Geen routes gevonden. Wijzig de routeparameters en probeer het opnieuw???? Gesteld op 11-6-2020 om 19:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik een rit op strava op nemen en op strava krijgen Gesteld op 10-6-2020 om 18:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het mogelijk om op de kaartnavigatie een veld toe te voegen {bijv.Snelheid en temperatuur} Gesteld op 25-5-2020 om 19:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik maak op de iPad in Connect een route maar het lukt niet die naar de Garmin Edge te sturen. De iPad geeft aan "niet compatible" Gesteld op 22-5-2020 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Garmin Edge 830 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Garmin Edge 830 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 6,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Garmin Edge 830

Garmin Edge 830 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 38 pagina's

Garmin Edge 830 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Garmin Edge 830 Gebruiksaanwijzing - English - 50 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info