• Op de Garmin wordt de afgelegde afstand niet meer vermeld. Wat gaat er mis..?

  Gesteld op 23-10-2020 om 20:20 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • Idd. Specifieker graag. Werkt de routeopname bijvoorbeeld wel? Als dat ook niet werkt schort er iets aan de satellietontvangst. De Garmin registreert vervolgens ook de snelheid en afstand met de sensor en het magneetje aan de spaak. Werkt dat ook niet? Geantwoord op 24-10-2020 om 12:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Of betreft het slechts de vermelding op het scherm? In te stellen met "activiteitenprofielen", fiets, trainingspagina's, kies de pagina die "aan" staat en druk op het veld waar je de afstand wilt hebben. Je krijgt nu keuzemogelijkheden. Kies " afstand". Hoor graag of je hier iets aan hebt. Succed Geantwoord op 24-10-2020 om 12:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info