Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FM-7950
62 2475
87456
A 01724
SIM
62 2475
87456
A 01724
SIM
62 2475
87456
A 01724
SIM
3 sec.
OK
1
4
7
2
5
8
3
6
9
0
ABC
DEF
JKL
MNO
TUV
WXYZ
GHI
PQRS
OK
1
4
7
2
5
8
3
6
9
0
ABC
DEF
JKL
MNO
TUV
WXYZ
GHI
PQRS
Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ
Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық
мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін
компаниясының: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол
жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.
Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның
өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары,
тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік талонында орналастырылған.
Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы
ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта
көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға
алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.
Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені)
102x51.5x20 мм
Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың
температуралық жағдайлары
5 ~ 35°С
GSM стандарты 900/1800
Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана
Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз.
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен
үйлеспеуі болуы мүмкін.
Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне
қалдырады.
Телефонның сыртқы түрі
Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:
1 Алдыңғы динамикалық
2 Дисплей
3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта
6
Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу
7
0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз
8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »
10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3
11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор
15 Жыпылықтаған жарық
17 Батарея қақпағын
18 USB - кабелі ұясы
Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание
желі
индикатор батарея зарядының
жаңа хабар
жаңа қоңырау
қосулы дыбыссыз режим
осылған діріл режимі
жад картасы салынғанын
Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған.
Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген
нұсқауларды қатаң орындаңыз.
Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері
Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз
мақсатында қолданылуы керек;
Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге,
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;
ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ,
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе
ток соғуына әкелуі мүмкін;
Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;
Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген
розеткаларды қолданбаңыз;
АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады;
Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан
өшіруге тыйым салынады;
Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-
ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе,
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және
дәрігерге көрініңіз;
Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің)
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы
мүмкін;
(20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың
өнімділігі жақсы болады;
АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз.
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;
Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;
Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ
шүберекпен сүртіп алыңыз;
Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде
қалдырмаңыз;
Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-
ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза
әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-
лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға
болады.
Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.
Телефонды пайдалану ережелері:
Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-
фонды өшіріңіз;
Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым
салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;
Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;
Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз.
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;
Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
Телефонға ылғал тигізбеңіз. Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық
телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын
зақымдауы мүмкін;
Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз.
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;
Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;
Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-
ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе
аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен
шығуына әкелуі мүмкін;
SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз.
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;
Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату
SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін
басып тұрыңыз.
SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке
қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;
SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.
Жад картасын орнату
TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
«төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру
үшін орын босатыңыз;
жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып
ұяшыққа салыңыз;
картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
картаны бекіту механизмін «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті
бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).
Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау
Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін
өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;
2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.
TM-B430
OK
1
4
7
2
5
8
3
6
9
0
ABC
DEF
JKL
MNO
TUV
WXYZ
GHI
PQRS
OK
1
4
7
2
5
8
3
6
9
0
ABC
DEF
JKL
MNO
TUV
WXYZ
GHI
PQRS
1 2 3
62 2475
87456
A 01724
SIM
62 2475
87456
A 01724
SIM
62 2475
87456
A 01724
SIM
4 5 6
7 8
62 2475
87456
A 01724
SIM
Handbuch
Auf hp://www.profoon.com/ nden Sie ein Handbuch mit weiteren Informaonen über die Benutzung dieses Pro-
dukts.
Rufen Sie unseren Kundendienst an, wenn Sie die Dokumentaon in Ihrer gewünschten Sprache erhalten möchten.
Manual
You can nd a manual on hp://www.profoon.com/ with more informaon about using this product.
You may also call our customer service if you’ll like to receive documentaon in your desired language.
v1.0
Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ
Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық
мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін
компаниясының: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол
жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.
Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның
өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары,
тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕ-
ХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың
тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Ке-
пілдік талонында орналастырылған.
Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы
ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта
көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға
алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайла-
ры мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты
www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.
Техникалық сипаттамалар
Дисплей 2.4” 240x320 пикс
Бұйымның орамасыз өлшемі
(ұзындығы х биіктігі х ені)
102x51.5x20 мм
Бұйымның орамасыз массасы 95 г
Қуат Li-ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың
температуралық жағдайлары
5 ~ 35°С
GSM стандарты 900/1800
Жиынтықтылық
1. Мобильді телефон..............................................................................................1 дана
2. Аккумуляторлық батарея ................................................................................1 дана
3. Зарядтау құрылғысы .........................................................................................1 дана
4. Пайдалану нұсқаулығы ....................................................................................1 дана
5. Кепілдік талоны ..................................................................................................1 дана
Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз.
Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану
ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен
үйлеспеуі болуы мүмкін.
Ескерту: құрылғы өндірушісі бұйымды негізгі мақсатында қолдануға
кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне
қалдырады.
Телефонның сыртқы түрі
Түймешіктер , көрсеткіштері , және коннекторлар:
1 Алдыңғы динамикалық
2 Дисплей
3 Меңзер
3 Сол жақ сенсорлық перне
4 Негізгі OK / енгізіңіз
5 Сандық пернетақта
6
Түйме 0, қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгізу
7
0 Key - қосу / өшіру жарықдиодты Шам қосқыштардың сақтай оты-
рып, Бос орын енгіз
8 Оң сенсорлық перне
9 Түйме « Болдырмау »
10 Нөмірді тез теру пернелері M1 , M2 , M3
11 Микрофон
12 SOS батырмасы
13 Батарея қақпағы шығару үшін Recess
14 Индикатор
15 Жыпылықтаған жарық
17 Батарея қақпағын
18 USB - кабелі ұясы
Телефон экранында рәміздер мәні
Символ Описание
желі
индикатор батарея зарядының
жаңа хабар
жаңа қоңырау
қосулы дыбыссыз режим
осылған діріл режимі
жад картасы салынғанын
Пайдалану бойынша нұсқаулар
Бұл телефон мобильді қолдану үшін жасалған және соған арналған.
Пайдалану бойынша төмендегі нұсқаулар сізге адамдардың және
материалдық құндылықтардың қауіпсіздігі үшін қауіпсіз телефонды
дұрыс қолдануға және құрылғыны жұмыс күйінде сақтауға көмектесуге
арналған. Осы тараумен мұқият танысыңыз және онда берілген
нұсқауларды қатаң орындаңыз.
Зарядтау құрылғысы және аккумуляторларды қолдану ережелері
Зарядтау құрылғылары және аккумуляторлық батареялар (АКБ) тек өз
мақсатында қолданылуы керек;
Желілік зарядтау құрылғысы (ЖЗ) және аккумуляторды бөлшектеуге,
өзгертуге немесе қыздыруға, сондай-ақ, олардың түйіспелерінде қысқа
тұйықталуды тудыруға тыйым салынады;
ЖЗ немесе USB кабелін кесуге, зақымдауға, өзгертуге, сондай-ақ,
оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға болмайды. Кез
келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталу тудыруы және өртке немесе
ток соғуына әкелуі мүмкін;
Тек телефонмен үйлесімді аккумуляторларды және зарядтау
құрылғыларын қолданыңыз. Өндіруші осы жабдық үшін ұсынғаннан
басқа кез келген жинақтауыштар, аксессуарлар және жабдықтарды
қолдану құрылғының бұзылуына, жарақатқа әкелуі және құрылғының өзі
және оның иесі үшін қауіп тудыруы мүмкін;
Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған желілік сымдарды немесе
штепсельдік айырларды, сондай-ақ, қабырғаға берік түрде бекітілмеген
розеткаларды қолданбаңыз;
АКБ және ЖЗ ылғалдылық жоғары жағдайларда қолдануға, жабдықты
дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады;
Телефонды сымынан ұстап, айырды тартып отырып, розеткадан
өшіруге тыйым салынады;
Желілік сымның майысуын және зақымдалуына жол бермеңіз;
АКБ күннің тік жарығының әсерін болдырмаңыз;
Зақымдалған немесе ағатын литий-иондық аккумуляторлар-
ды қолдануға тыйым салынады. Аккумулятор аққан жағдайда
электролиттің теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз. Егер тисе,
зақымдалған орынды судың жеткілікті мөлшерімен жуыңыз және
дәрігерге көрініңіз;
Аккумуляторларды немесе телефонды қыздыру құрылғыларының
(радиаторлардың, ас үй плиталарының және қысқа толқынды пештердің)
бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қыздырғанда аккумулятор жарылуы
мүмкін;
(20±5)°С қалыпты бөлме температурасында аккумуляторлардың
өнімділігі жақсы болады;
АКБ құлауына, сондай-ақ, АКБ корпусының зақымдалуына әкелуі
мүмкін айтарлықтай механикалық және күш әсерлеріне жол бермеңіз.
Бұл электролиттің ағуына және жарақаттарға, құрылғының бүлінуіне не-
месе жарылуына әкелуі мүмкін;
Дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін аккумулятордағы және
бұйымдағы полярлық белгісіне назар аударыңыз;
Ластанған болса, аккумуляторлардың шығыстарын таза, құрғақ
шүберекпен сүртіп алыңыз;
Қолданылмайтын аккумуляторларды ұзақ зарядтау режимінде
қалдырмаңыз;
Аккумуляторды 0°C - 40°C температурасында сақтаңыз.
Ұзақ сақтаудан кейін ең жоғары өнімділікке жету үшін аккумулятор-
ларды көп рет зарядтау және отырғызу қажет болуы мүмкін;
Қолданбаған кезде аккумуляторды бұйымнан шығарыңыз және таза
әрі құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз;
Қызмет мерзімі біткен АКБ пайдаға асыру жергілікті заңнаманың та-
лаптарына және АКБ өндірушісінің нұсқауларына сай жүзеге асырыла-
ды. АКБ-ны жағу арқылы жоюға тыйым салынады. АКБ-ны міндетті түрде
пайдаға асырыңыз. Литий-иондық аккумуляторларды қауіпсіз пайдаға
асыру туралы мәліметтерді ең жақын арнайы сервистік орталықта алуға
болады.
Ескерту: Өндіруші көрсетілген сипаттамасынан басқа қуат жинақтаушы
құрылғыларды құрастыру құқығына ие.
Телефонды пайдалану ережелері:
Қолдануға тыйым салынған немесе кеңес берілмеген жерлерде теле-
фонды өшіріңіз;
Телефонды электрондық құрылғылардың жанында қолдануға тыйым
салынады. Электрондық құрылғылардың көпшілігі радиожиілікті сигнал-
дар шығарады. Телефон олардың жұмысында кедергілер тудыруы мүмкін;
Медициналық құрылғылардың жұмысында кедергілерді болдырмау
үшін телефонды ауруханаларда пайдалануға тыйым салынады;
Көлікті басқару кезінде мобильді телефондарды қолданудың
барлық сақтық шараларын қолданыңыз және ережелерін сақтаңыз.
Мүмкіндігінше көлік айдағанда сөйлесуден бас тартыңыз;
Мобильді телефон ұшақта ұшу барысында өшірулі болуы керек;
Телефонға ылғал тигізбеңіз. Ылғал және кез келген түрдегі сұйықтық
телефонның электр схемаларын немесе басқа маңызды құрамдастарын
зақымдауы мүмкін;
Телефонды шаң немесе лас жерлерде қолданбаңыз және сақтамаңыз.
Шаң телефон жұмысындағы ақауларға әкелуі мүмкін;
Телефонды көлбеу беттерге немесе жоғары орналасқан сөрелерге
қоймаңыз. Құлаған кезде телефон зақымдалуы мүмкін;
Телефонға тура түскен күн сәулелерінің ұзақ әсерін тигізбеу керек;
Телефонды магниттік өріс көздерінің жанында сақтамаңыз. Маг-
ниттік өрістердің әсері телефон жұмысындағы ақауларға немесе
аккумулятордың отыруына, сондай-ақ, электрондық схемалардың істен
шығуына әкелуі мүмкін;
SIM карталарын және жад карталарын абайлап пайдаланыңыз.
Сөйлесу, деректерді жіберу және алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл
картаның немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін;
Телефонды өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге
тырыспаңыз. Құрылғы құрылысындағы кез келген өзгертулер өндіруші
кепілдігінің күшінің жойылуына әкеледі. Телефонның қалыпты жұмысы
бұзылған жағдайда http://texet.ru/support/services/ сайтында мекен-
жайын біліп, өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
Жұмысқа дайындық
SIM картасын орнату
SIM картасын орнатуды бастамай тұрып, құрылғының өшірулі екеніне
көз жеткізіңіз. Құрылғы қосулы болса, өшіру үшін «Бас тарту» пернесін
басып тұрыңыз.
SIM картасын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
SIM картасын оператор логотипін өзіңізге және түйіспелерді ішке
қаратып ұяшыққа салыңыз. Бұл кезде SIM картасының кесілген бұрышы
сол жақ жоғарғы бұрышта болуы керектігіне назар аударыңыз;
SIM картасын слотта бекітіңіз.
! Жад картасын SIM картасына арналған ұяшыққа салмаңыз.
Жад картасын орнату
TM-B430 мобильді телефонында microSD/SDHC пішіміндегі жад кар-
тасына арналған слот бар (сыйымдылығы 32 ГБ дейін карталарға қолдау
көрсетіледі). Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз;
«төмен» қозғалта отырып, жад картасын бекіту механизмін босатыңыз;
бекіту механизмін аздап көтеріп, осылайша жад картасын орналастыру
үшін орын босатыңыз;
жад картасын логотипті өзіңізге және түйіспелерді төмен қаратып
ұяшыққа салыңыз;
картаның бекіту механизмдерін жіберіңіз;
картаны бекіту механизмін «жоғары» қозғалта отырып, бекітіңіз (сәтті
бекітуден кейін «сырт» еткен дыбысты естисіз).
Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау
Аккумуляторлық батареяны орнату
1. батареяны дұрыс орнату үшін түйіспелерін төмен және teXet логотипін
өзіңізге қаратып орналастыру керек. Батареяда ақпараттық белгілерді
көрсеңіз немесе ақпарат аударылған болса, батареяны қате орнатып
жатырсыз және түйіспелерді зақымдау қаупі бар;
2. батареяны дұрыс орналастырудан кейін қақпақты жабыңыз.
TM-B430
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goede dag
  Heb vdw 2 fysic 7810 gehaald voor mijn ouders. Ging even goed,
  Maar ze hebben nu allebei haast zowel geen beeld meer? Wat kan ik hier aan doen Gesteld op 17-9-2020 om 19:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe wijzig ik het nummer 'achter' een 'direct geheugen'- toets Gesteld op 6-8-2020 om 13:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als mijn schoonvader iemand belt met deze telefoon hoort hij de beller niet.
  Heeft hij iets verkeerds uit of aan gezet? In de handleiding kan ik niets vinden. Gesteld op 21-6-2020 om 23:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, hoe stel ik het smsen in, zodat ik maar 1 keer voor 1 letter hoef te drukken. Gesteld op 14-5-2020 om 20:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat noodsituatie op mijn scherm, kan wel bellen of gebeld worden, maar je hoort mekaar niet. Hoe krijg ik dat eruit zodat ik weer kan bellen Gesteld op 11-4-2020 om 19:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op welke manier moet je je voicemail afluisteren. Dit is me nog steeds niet duidelijk Gesteld op 9-1-2020 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het mogelijk om het knipperend ledlampje uit te schakelen? Gesteld op 2-12-2019 om 14:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ja, dat kan uit. Het knippert als er in "berichten" of in "gesprekken" een nog niet gelezen of bekeken bericht of gesprek staat. Als je in die 2 items het hebt bekeken gaat dat irriterende knipperende lampje uit. Succes Marjolein Geantwoord op 19-1-2020 om 18:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wie kan me zeggen hoe ik de 3 voorkeurtoetsen kan instellen Gesteld op 25-10-2019 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • fm-9710: moet weer PIN-Code invoeren. Hoe voorkom ik dit?

  Met dank, J. Ros Gesteld op 28-6-2019 om 14:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een FYSIC FM-9710
  Hoe kan ik een naam instellen in de geheugentoets ? Gesteld op 21-6-2019 om 21:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb de FM9710,hoe verander ik de datum en tijd?
  Gesteld op 6-3-2019 om 13:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik ben in bezit van een mobile telefoon de FM9710,ik wil de datum en tijd veranderen,hoe doe ik dat?
  Gesteld op 6-3-2019 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FM-9710 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FM-9710 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 6,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info