Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
FM-9710
MODE D’EMPLOI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Op welke manier moet je je voicemail afluisteren. Dit is me nog steeds niet duidelijk Gesteld op 9-1-2020 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het mogelijk om het knipperend ledlampje uit te schakelen? Gesteld op 2-12-2019 om 14:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ja, dat kan uit. Het knippert als er in "berichten" of in "gesprekken" een nog niet gelezen of bekeken bericht of gesprek staat. Als je in die 2 items het hebt bekeken gaat dat irriterende knipperende lampje uit. Succes Marjolein Geantwoord op 19-1-2020 om 18:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Wie kan me zeggen hoe ik de 3 voorkeurtoetsen kan instellen Gesteld op 25-10-2019 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • fm-9710: moet weer PIN-Code invoeren. Hoe voorkom ik dit?

  Met dank, J. Ros Gesteld op 28-6-2019 om 14:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een FYSIC FM-9710
  Hoe kan ik een naam instellen in de geheugentoets ? Gesteld op 21-6-2019 om 21:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb de FM9710,hoe verander ik de datum en tijd?
  Gesteld op 6-3-2019 om 13:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik ben in bezit van een mobile telefoon de FM9710,ik wil de datum en tijd veranderen,hoe doe ik dat?
  Gesteld op 6-3-2019 om 12:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FM-9710 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FM-9710 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 7,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info