• Ik heb een Fysic FM-9750, en wil de foto's die ik genomen heb, opnemen op mijn laptop. Ik zie echter in de doos van aankoop, geen kabeltje? Er staat wel iets geschreven over een draadloze verbinding (WAP via GPRS) maar ik begrijp niet hoe ik dat moet bewerkstelligen.

    Gesteld op 13-3-2016 om 14:39 in forum Fysic FM 9700 Misbruik melden
    • Het kabeltje bevindt zich aan de oplader, weet ik inmiddels. Kreeg echter de foto's niet overgezet op de computer, kreeg de melding, alleen bij usb verbinding, of zoiets. Ik heb gewoon een sony cameraatje gekocht, probleem opgelost. Geantwoord op 19-3-2016 om 15:28

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info