• Na het intoetsen van de simcode krijg ik als melding: ongeldige sim. Wat kan ik doen?

  Gesteld op 23-9-2018 om 18:14 in forum Fysic FM-7500 Misbruik melden
  • De "simcode" is de beveiligingscode van de simkaart, deze is standaard 0000 (4x nul) deze code moet je niet verwarren met de toegangscode voor je telefoon.
   Als je 3 maal een foute simcode invoert wordt de simkaart geblokkeert. Je heb dan de "pukcode"nodig om deze blokkering op te heffen. LEt OP een pukcode mag je standaard maar 8 maal fout invoeren. Daarna moet je naar de provider van de simkaart. De pukcode staat op de papieren of de kaart waaruit je de simkaart heeft gedrukt toen je deze kreeg.
   Succes, Aad Geantwoord op 23-9-2018 om 23:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info