Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/149
Pagina verder
iii
Voor uw veiligheid
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Verwarm, wijzig of demonteer de batterij niet. Laat de batterij niet vallen of
stel deze niet bloot aan schokken. Berg de batterij niet samen met metalen
voorwerpen op. Gebruik geen andere laders dan het gespeci ceerde model
om de batterij op te laden.
Elk van deze handelingen kan tot ontplo ng of lekkage van de bat-
terij leiden en kan brand of letsel veroorzaken.
Gebruik uitsluitend batterijen of netstroomadapters die voor gebruik met
deze camera goedgekeurd zijn. Gebruik geen andere spanning dan de ver-
melde spanningsvoeding.
Het gebruik van andere spanningsbronnen kan tot brand leiden.
Als de batterij lekt en vloeistof in contact komt met uw ogen, huid of kleding,
spoelt u het betre ende gebied onmiddellijk met schoon water en zoekt u
medische hulp of belt u onmiddellijk het alarmnummer.
Gebruik de lader niet om andere batterijen dan hier vermeld, op te laden.
De Ni-MH-batterijlader is ontworpen voor HR-AA Ni-MH-batterijen
van Fuji lm. Als u de lader gebruikt om gewone batterijen of andere
types oplaadbare batterijen op te laden, dan kan dit leiden tot lek-
kage, oververhitting of een explosie.
Als u de batterij bij u draagt, plaatst u deze in de digitale camera of bewaart
u de batterij in de harde tas. Als u de batterij wilt opbergen, bergt u deze op
in de harde tas. Als u de batterij wegbrengt voor recycling, bedekt u de polen
met isolatietape.
Door contact met andere batterijen of metalen voorwerpen kan de
batterij in brand vliegen of ontplo en.
Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen.
Omdat geheugenkaarten klein zijn, kunnen ze makkelijk door kin-
deren worden ingeslikt. Bewaar geheugenkaarten buiten het bereik
van kleine kinderen. Als een kind een geheugenkaart inslikt, moet u
onmiddellijk medische hulp zoeken of het alarmnummer bellen.
OPGEPAST
OPGEPAST
Gebruik de camera niet op plaatsen met oliedampen, stoom, vochtigheid of
stof.
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Laat de camera niet achter op plaatsen die aan extreem hoge temperaturen
zijn blootgesteld.
Laat de camera niet achter in afgesloten ruimtes zoals in een afgeslo-
ten voertuig of in direct zonlicht. Dit kan brand veroorzaken.
OPGEPAST
OPGEPAST
Buiten het bereik van kleine kinderen houden.
Dit product kan letsel aan de handen van kinderen veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen op de camera.
Hierdoor kan het zware voorwerp vallen of kantelen en letsel ver-
oorzaken.
Verplaats de camera niet terwijl deze nog steeds met het netsnoer verbon-
den is. Trek niet aan het snoer om de netstroomadapter te verwijderen.
Deze handelingen zouden het snoer kunnen beschadigen en brand
of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Gebruik de netstroomadapter niet wanneer de stekker beschadigd is of de
stekkerverbinding loszit.
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Bedek de camera en de netstroomadapter niet en wikkel deze niet in een
doek of deken.
Hierdoor kan de temperatuur te hoog oplopen waardoor de behui-
zing vervormt of waardoor er brand ontstaat.
Als u de camera reinigt en u de camera voor langere tijd niet van plan bent
te gebruiken, verwijdert u de batterij en koppelt u de netstroomadapter los.
Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot brand of een elektrische schok.
Na het opladen dient u de lader uit het stopcontact te verwijderen.
Er kan brand ontstaan als u de lader in het stopcontact laat zitten.
Als een  itser te dicht bij ogen wordt gebruikt, kan deze persoon daar tijde-
lijk door verblind raken.
Let bijzonder goed op bij het fotograferen van baby’s en kleine kin-
deren.
Als een xD-Picture Card wordt verwijderd, kan de kaart te snel uit de gleuf
springen. Gebruik uw vinger om deze tegen te houden en laat de kaart zacht-
jes los.
Laat uw camera regelmatig nakijken en schoonmaken.
Een ophoping van stof in uw camera kan tot brand of een elektrische
schok leiden.
• Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer om de camera om de 2
jaar van binnen te laten reinigen.
• Dit is echter niet gratis.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kan ik de externe flash in stellen ,welke snelheid dien ik te gebruiken en moet het toestel op manueel gebruik staan. Gesteld op 11-2-2019 om 19:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • beste mensen, Ik heb een Fujifilm HS 10 en daar wil ik oplaadbare batterijen indoen. De gebruiksaanwijzing geeft aan dat ik Lithium-ion, de NI- MH of de Akeline batterijen in kan doen en wil ik ook wil ik een snellader hebben.
  Welke kunt u mij adviseren.
  Met vriendelijke groet,
  Herman Groeneveld.
  hggroeneveld@gmail.com Gesteld op 13-8-2018 om 14:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • I-photo accepteert het formaat van de foto van deze cameras niet. Hoe kan ik dat oplossen? Gesteld op 5-4-2018 om 11:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Klopt het dat deze Finepix HS 10 een vaste lens heeft die niet afneembaar is Gesteld op 4-9-2017 om 17:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een FinePix hs10 waarvan het stroomverbruik gigantisch is. Wat kan ik daar aan doen en welke oplaadbare batterij is het meest geschikt voor. Gesteld op 4-8-2017 om 20:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Finepix HS10 gaat steeds plotseling uit en daarna weer aan.
  M.a.w. als ik hem inschakel (aanzet) en ik neem een foto, dan schakelt hij opeens uit om daarna weer meteen op te starten.
  Wat is hier aan de hand? Gesteld op 18-5-2016 om 15:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nee, ik ben er helaas niet achter gekomen.
   Heb het hele internet afgestruind maar niets gevonden.
   Heb inmiddels een nieuwe camera gekocht van een ander merk (Panasonic).Geantwoord op 30-10-2016 om 16:59

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • hoe krijg ik permanent in beeld de status van mijn batterij
  Kees Gesteld op 30-4-2015 om 07:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • discharging batteries,kan het programma niet onder de menuknop vinden Gesteld op 4-9-2011 om 15:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,
   U kunt het programma voor het ontladen van de batterijen vinden als u naar het menu gaat onder het kopje 'set'. Dan even helemaal naar beneden scrollen, waar u het woord 'ontladen' vindt. Dit als u de menutaal op Nederlands/Dutch heeft staan.
   Het duurt een hele tijd alvorens de camera de batterijen ontladen heeft. Sneller gaat het indien u beschikt over een batterijlader die de batterijen ook kan ontladen.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hans Geantwoord op 4-9-2011 om 18:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • In mijn bericht over het ontladen van de batterijen is een onduidelijkheid geslopen. U moet het vakje set aanklikken. De computer maakt van tussen aanhalingstekens een woord waardoor u in verwarring zou kunnen worden gebracht.
   Met vriendelijke groet Peter HansGeantwoord op 4-9-2011 om 18:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik zou graag een Nederlandse handleiding bij mijn vandaag gekochte fujifilm HS10 willen hebben. Ik ben verbaasd en ook zeer teleurgesteld dat de informatie, die je bij de camera krijgt maar dan ook werkelijk niets voorstelt. Er wordt op b.v. blz.15 verwezen naar bladzijde 34, terwijl het"schriftje slechts 21 bladzijden telt. Gesteld op 19-8-2010 om 21:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Vandaag kocht ik hetzelfde toestel aan en ben eveneens heel teleurgesteld over het informatieboekje. Heb jij ondertussen al een nederlandstalige handleiding gevonden? Zo ja kan je mij daarbij dan helpen aub.
   Mvg, Geantwoord op 20-9-2010 om 16:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • De HS10 heb ik nu een week in huis, heb de Nederlandse handleiding gevonden op de bijgevoegde CD-ROM.
   Wel heb ik Adobe Reader op mijn pc, heb het via dit programma geopend.
   Ik heb ook even moeten zoeken op de cd-rom, weet niet meer precies hoe ik er toen in kwam
   maar hij staat er zeker op naast al die andere talen.Geantwoord op 21-9-2010 om 20:50

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fujifilm finepix hs10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fujifilm finepix hs10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info